آدرس : شهرک آزمایش ، ابتدای خیابان اطاعتی
تلفن : 88255955 , 88255957
آدرس رايانامه : school drhashtroudi ir